• Marketing Autorisatie

  EDUC Days zal de informatie op dit formulier gebruiken om contact met u op te nemen en u van updates en commerciële informatie te voorzien. Vertel ons alstublieft hoe u gecontacteerd wilt worden:

 • U bent vrij om op elk moment uw mening te veranderen door te klikken op de link « Afmelden » onderaan de pagina van elke e-mail die u van ons ontvangt of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via valerie.sneyers@educdays.be. We zullen uw informatie met respect behandelen. Voor meer informatie hierover, aarzel niet om onze website te bezoeken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw informatie mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Home > Exposeren > Bezoekers

Als exposant is het van groot belang je publiek te kennen om hen op de meest effectieve wijze aan te spreken op de beurs.

Hoewel de bezoekers van de EDUC Days qua achtergrond zeer gevarieerd zijn, hebben zij één gemeenschappelijk doel voor ogen: zich inspireren en informeren over de educatieve sector.
ABC van de bezoekers: wie zijn ze en wat doen ze ?

Animatoren

professionals die groepen van alle leeftijden begeleiden en op een interactieve wijze projecten uitbouwen.

Beheerders van scholen of schoolgemeenschappen

zijn verantwoordelijk voor het materiële, financiële, boekhoudkundige en pedagogische beheer van een school, in nauwe samenwerking met de directie.

Bibliothecarissen

brengen kinderen de rijkdom en diversiteit van de geschreven literatuur bij, in een steeds meer digitale omgeving.

Coördinatoren

staan in voor de organisatie en de pedagogische ondersteuning van een lerarenteam.

Directeurs en directrices van scholen of crèches

 • leiden en bezielen hun organisatie, zorgen voor de taakverdeling,
 • evalueren de relevantie van de methodes en middelen die worden gebruikt door de leraren -zien erop toe, dat de programma’s en de vastgelegde doelstellingen en competenties worden gerespecteerd en gerealiseerd,
 • informeren hun werknemers over de hervormingen en pedagogische innovaties,
 • coördineren hun multidisciplinair team (kinderverzorgers, psychologen, administratoren…)

Hoogleraren en professoren

 • dragen op universiteiten en hogescholen hun kennis over via eerder theoretische cursussen
 • helpen studenten een analytisch vermogen ontwikkelen door hen op een wetenschappelijke, professionele manier op te leiden.

Inspecteurs & begeleiders

vertegenwoordigen de inrichtende machten van de onderwijsnetten en begeleiden de schoolorganisaties, vakgroepen en leraren.

Kinderverzorgers en -verzorgsters

ondersteunen de allerkleinsten bij het nemen van een bad, maaltijden, flesjes, aan- en uitkleden, luiers, in crèches en kleuterscholen.

Leraren in de basisschool

 • geven les in de kleuterschool aan kinderen van 2.5 tot 6 jaar en instrueren in de lagere school de kinderen van 6 tot 12 jaar
 • leren in de lagere school de basisvaardigheden aan van lezen, schrijven en rekenen en initiëren de leerlingen in wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis
 • focussen zich op de ontwikkeling van de kinderen en hanteren vaak de spelvorm.

Leraren in het buitengewoon onderwijs

zetten zich in bij de ontwikkeling van leerlingen met een leerstoornis, een handicap of een gedragsprobleem, aldus geordend in 9 types.

Leraren in het secundair onderwijs

geven aan de leeftijdsgroep 12-18 jaar les in één of meerdere algemene vakken zoals wiskunde, Frans, geschiedenis of meer ervaringsgerichte vakken als tekenen, koken, lichamelijke opvoeding.

Leraren LO

 • staan in voor het aanleren en de coaching van verschillende sporten
 • stimuleren de leerlingen een goede fysieke, mentale en sociale conditie te onderhouden.

Logopedisten

 • pakken taalproblemen aan op een systematische manier
 • remediëren jongeren met problemen op het vlak van spraak- en taalontwikkeling

Monitoren

begeleiden buitenschools kinderen van 3 tot 12 jaar, al dan niet met een beperking.

Onthaalouders

staan in voor de opvang van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar in een huiselijke sfeer.

Opleiders

vormen toekomstige leraren op hogeschool- of universiteitsniveau en staan in voor de ontwikkeling van specifieke competenties in verband met waarden en normen, didactiek, vakmethodiek en psychologie.

Opvoeders

ondersteunen personen of groepen bij de uitwerking van een collectief project, op creatief, sportief, cultureel vlak, met als einddoel dat de pedagogische en sociale waarde ervan bijdraagt tot de ontwikkeling.

Ouders

 • zijn onmisbare spelers bij de opvoeding van kinderen
 • zijn vanaf dit jaar in grote getale aanwezig op de EDUC Days.

Specialisten in psychomotorische revalidatie

stimuleren de harmonieuze ontwikkeling van een persoon op psychologisch en motorisch vlak.

Taalleraren

ondersteunen de moedertaalontwikkeling en maken leerlingen vertrouwd met vreemde talen en culturen.

Kortom, bij de bezoekers hoort iedereen die interesse heeft voor het rijke aanbod binnen, buiten en aan de rand van het onderwijs. Leren, ontwikkeling en opvoeding staan centraal, in de meest diverse aspecten.

De EDUC Days bieden u een unieke kans om al die experten, professionals en geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Meet and greet!

U wil graag exposant worden, maar u hebt nog een vraag?