• Marketing Autorisatie

  EDUC Days zal de informatie op dit formulier gebruiken om contact met u op te nemen en u van updates en commerciële informatie te voorzien. Vertel ons alstublieft hoe u gecontacteerd wilt worden:

 • U bent vrij om op elk moment uw mening te veranderen door te klikken op de link « Afmelden » onderaan de pagina van elke e-mail die u van ons ontvangt of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via valerie.sneyers@educdays.be. We zullen uw informatie met respect behandelen. Voor meer informatie hierover, aarzel niet om onze website te bezoeken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw informatie mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Home > Informations légales > Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid

Artikel I. Inleiding

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot deze website is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

In overeenstemming met dezelfde wettelijke bepalingen werd de verwerking van de op de website ingezamelde persoonsgegevens aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. EDUC Days is als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens geregistreerd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer (in behandeling). De persoon in de onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die de vragen van de gebruikers in dit verband moet beantwoorden, is Michel Etienne.

Het vertrouwelijkheidsbeleid heeft betrekking op de identificeerbare persoonlijke elementen (hierna ‘gegevens’ genoemd), die mogelijk worden ingezameld tijdens het gebruik van deze website. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten die buiten onze controle of eigendom vallen of op personen die niet onze medewerkers of vertegenwoordigers zijn of niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. Gelieve de tijd te nemen om onze gebruiksvoorwaarden te lezen.

Artikel II. Gegevensinzameling

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op de volgende manier ingewonnen of verwerkt worden:

(1) De verzending van een formulier: In geval van een prijsopgave, online bestelling, communicatie met ons via e-mail of inschrijving op een nieuwsbrief, moeten we u misschien specifieke gegevens vragen via formulieren. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor ons. Door de vereiste informatie in te voeren en te verstrekken wanneer ze gevraagd wordt, stemt u ermee in dat wij deze informatie inzamelen en gebruiken.

(2) De verzending van een cookie: In geval van een prijsopgave, online bestelling, communicatie met ons via e-mail of inschrijving op een nieuwsbrief, moeten we u misschien specifieke gegevens vragen via formulieren. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor ons. Door de vereiste informatie in te voeren en te verstrekken wanneer ze gevraagd wordt, stemt u ermee in dat wij deze informatie inzamelen en gebruiken.

Dankzij het gebruik van cookies krijgen wij meer inzicht in de activiteiten van onze gebruikers. Deze gegevens zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen diensten te blijven aanbieden die zo goed mogelijk beantwoorden aan uw noden en vragen. De gegevens die het gedrag van de bezoekers van onze website weerspiegelen, worden in geaggregeerde vorm gecompileerd en zijn geen individuele, gemakkelijk te identificeren gegevens.

Artikel III. Doeleinden

De gegevens die op u betrekking hebben, worden enkel ingewonnen en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • Verzending en opvolging van de prijsopgaven, bestellingen, facturatie.
 • Antwoorden op uw vragen.
 • Het doorgeven van informatie over onze diensten of met het oog op geschikte direct-marketingacties, met name via e-mail (bij de verzending van uw gegevens wordt uw akkoord in verband met dit doel gevraagd).
 • Het opmaken van statistieken.

Indien u niet wenst dat we in de toekomst nog contact met u opnemen (met name via e-mail), volstaat het dat te melden via het adres valerie.sneyers@educdays.be.

Artikel IV. Ingezamelde gegevens

De volgende gegevens worden ingezameld:

 • Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd);
 • Uw e-mailadres als u het ons bezorgd hebt, bijvoorbeeld door berichten te versturen of vragen te stellen op deze website;
 • Alle informatie over de pagina’s die u geraadpleegd hebt op onze website;
 • Alle gegevens die u ons vrijwillig bezorgd hebt.

In geval van een prijsopgave of bestelling vereist het formulier de invoering van naam, voornaam, telefoonnummer/gsm-nummer, e-mailadres en naam van uw onderneming. Indien u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u periodieke mailings van ons ontvangen met informatie over onze diensten of geplande evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, laat het ons dan weten.

Artikel V. Bewerking of schrapping van de gegevens die op u betrekking hebben

In overeenstemming met de wet beschikt u over een recht op toegang en op verbetering van de gegevens die betrekking op u hebben. Op verzoek krijgt u dus de mogelijkheid te weten welke persoonsgegevens over u worden bijgehouden en mogelijke onjuistheden te verbeteren. Als u wenst dat wij de gegevens die op u betrekking hebben uit onze database schrappen, volstaat het via e-mail contact met ons op te nemen op het adres valerie.sneyers@educdays.be.

Artikel VI. Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming aan geen enkele derde doorgegeven, met uitzondering van het hostingbedrijf van onze website. Aan het hostingbedrijf werd overigens gevraagd om alle nodige maatregelen te treffen om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid op te slaan en te verwerken, zodat ze niet op ongeoorloofde wijze meegedeeld kunnen worden aan derden. Dit artikel kan evenwel de afstand of overdracht van activiteiten aan een derde niet verhinderen.

Artikel VII. Veiligheid

EDUC Days verbindt zich ertoe zich naar best vermogen in te spannen om uw persoonsgegevens te beschermen, teneinde met name te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden of meegedeeld worden aan onbevoegde derden.

Artikel VIII. Contact

Alle vragen of betwistingen gerelateerd aan uw persoonsgegevens moeten via e-mail gemeld worden aan valerie.sneyers@educdays.be.