Ontdek het onderwijs in volle groei

Save the date: 21, 22 en 23 november

De onderwijsboom heeft veel blaadjes.

Met een potlood uit het hout van die boom schrijven we samen een verhaal.

Slechts één doel: de groei en de bloei van dat onderwijs.

U kan daartoe een onmisbare bijdrage leveren. Schrijft u mee ?

Het educatief platform van de EDUC Days

De EDUC Days zorgen voor een platform waar opvoeders en onderwijsmensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis opdoen over pedagogische thema’s, inspelend op leermethodes, jaarplannen, eindtermen, hervormingen. De organisatie wil bijscholingen, studiedagen, conferenties, workshops, debatten en congressen aanbieden. Maar ook doodeenvoudig netwerkmomenten creëren waar de actoren informeel kunnen overleggen. De kern van de activiteiten is gesitueerd op 21, 22 en 23 november, maar het hele jaar door willen we het overleg aanwakkeren, door belangrijke thema’s in de kijker te plaatsen en scholen direct aan te spreken. Ook u wordt uitgenodigd mee te schrijven aan het onderwijsverhaal.

De groei en bloei van het onderwijs staat voorop en het is de educatieve sector zelf die de impuls geeft aan de initiatieven in kleuterscholen, het lager en secundair onderwijs. EDUC Days wil onderwijs en opvoeding bespreekbaar maken. Onze organisatie beoogt een betere positionering van het onderwijs en zijn personeelsleden in Vlaanderen en Brussel. We werken aan een jaarprogramma dat de kans biedt het ruime werkveld te exploreren. Zo zal de onderwijsboom groeien.

Zo laten de EDUC Days u kennismaken met organisaties en bedrijven die ondersteuning bieden bij het realiseren van de doelstellingen. Een school wordt immers ook gedragen door logistiek, infrastructuur, ICT, managementstrategieën en leermiddelen. Het onderwijsleerproces en de opvoedkundige situaties steunen evenzeer op de praktische inrichting van de werkvloer, het optimaal comfort, de educatieve en creatieve faciliteiten en tools die de motivatie van leerlingen en leraren aanscherpen. Ook die hebben we nodig voor de groei en de bloei van de onderwijsboom.

EDUC Days. Een hoogtepunt: voor wie?

Wie interesseert zich voor de ‘motor van het leren’? Wie wil hem starten en laten draaien? Komt de energie van windmolens? 

Educatieve professionals van het kleuter- en basisonderwijs, vakleraren uit het secundair en hoger onderwijs kunnen een persoonlijk bezoekprogramma samenstellen tijdens de EDUC Days. Ook de studenten die afstuderen als ‘leraar ’ zijn van de partij; de ‘oudercomités’ zijn uitgenodigd; de bezielers van naschoolse opvang; de directies, de inrichtende machten, de pedagogische begeleiders, de net- en vakbondsverantwoordelijken; bibliothecarissen, ICT’ers, zorgcoördinatoren, logopedisten, schepenen en diensthoofden onderwijs. Scholengroepen, scholen, vakgroepen, leidinggevenden, administratoren… vinden tijdens de EDUC Days standen en thema’s terug die zich specifiek tot hen richten.

Het bezoekersbestand is dus, net zoals de exposantenlijst,  polyvalent en veelkleurig.

De EDUC days Praktisch

Brussels Expo, Heizelpaleis 5,  Belgiëplein 1,  1020 Brussel 

Van 21 tot 23 november 2019
Donderdag: 9.30 – 17.30 u
Vrijdag: 9.30 – 20.00 u
Zaterdag: 9.30 – 17.30 u

Hoe bereik je de EDUC Days?

Met het openbaar vervoer, de auto, de fiets.

De trein brengt je naar Brussel-Zuid of Brussel Centraal.
Met B-excursion tickets geniet je van voordeeltarieven.
Metrolijn 6, tramlijnen 3, 7, 51 en 93, buslijnen 84 en 88 brengen je naar Brussels Expo, Paleis 5 (nabij Kinepolis en Mini-Europa). 
Raadpleeg de dienstregeling van de STIB-MIVB.

Bovendien worden autocarbedrijven tijdens de EDUC Days ingezet om u met de bus vanuit elke Vlaamse provincie tot aan de hoofdingang van Paleis 5 te brengen. Reserveer uw zitje alvast bij onze autocarpartners. 

Blijf op de hoogte