EDUCbeurs en zijn organisator People & Places willen u zo goed mogelijk inlichten over uw rechten en plichten bij het gebruik van deze site. Op deze pagina’s vindt u meer informatie hierover: